Sınıfı Yönetmek mi? Öğrenmeyi Yönetmek mi?

Sınıfı Yönetmek mi? Öğrenmeyi Yönetmek mi?

Picture

Öğrenme Odaklı bir Sınıfın Karakteristik Özellikleri:

Geleneksel sınıf yönetimi anlayışında temel olan öğretmen odaklı ders anlatım sürecini gerçekleştirebilmek için asıl olan sessiz dinleyen, not alan ve verilen alıştırmaları yapan öğrenciler vardır. Öğretmenin odak noktası ise hazırladığı çalışmalarını bitirmektir. Çoğunlukla da sürecin kalitesi değil işin tamamlanmasıdır odak noktası. Öğrenme odaklı bir sınıfta ise süreç gözlemlemek için değerlidir. Öğrenciler kişisel öğrenme hedefleri olan, bilgi ve becerilerini geliştirmeye odaklanan ve özdeğerlendirme yapabilen öğrenenlerdir. Öğrenme odaklı sınıflarda şu beş karakteristik özellik gözlemlenebilir;

 

1.      Sınıftaki öğrenme ortamı ve organizasyonu: Öğrenme odaklı bir sınıf yüksek düzeyde organize olmuştur. Öğrenenler sınıfta ihtiyaç duydukları her türlü kaynağa nasıl erişebileceklerini bilirler. Öğrenme sürecinin kesintiye uğramaması için ödev teslim, ödev alma, kontrol listeleri vb. pek çok araç yerleştirilmiştir. Öğrenci sınıfa girdiği andan itibaren ne yapacağını bilir ve sınıfın her yanında öğrenme çıktıları görülebilir.

 

2.      Tutum ve davranışlar: Bir öğrenme lideri ve rol model olarak öğretmen tutum ve davranışlarıyla öğrencilerine öğrenmeyi ve özyönetimi modeller. Öğrencileri öğrenmeye motive edebilmek için her zaman sabır, anlayış, keşfetmeye açıklık, özgüven ve meraklılığı sergiler.

 

3.      Karşılıklı etkileşimlilik: Öğrenme odaklı bir sınıfta öğretmen sadece öğrencilerine bilgi verip onu hazmedip iyi not almalarını beklemez. Öğrencilerle karşılıklı etkileşim içindedir ve bunun için sorular sorar, açık uçlu sorular sorarak zihinsel tartışmaya zemin oluşturur ve öğrencilerinin üst düzey zihinsel meşguliyet içinde olması için çaba gösterir.

4.      Öğrenme için değerlendirme: Değerlendirme sadece öğrenme sürecinin sonunda belirli bir performansa erişip erişmediği için değil, süreç boyunca öğrenme gerçekleşiyor mu diye yapılmalı ve böylelikle öğrenme tasarımları öğrenenlerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmelidir. Öğrenenler öğrenme süreçlerinin her anında besleyici ve tanılayıcı geri bildirim almalılar ki bu sayede süreç içinde öğrenmede ustalık sahibi olabilsinler. Öğrenme odaklı sınıfta değerlendirme öğrencinin yetenek ve hedefleriyle ilişkili olarak öğrenme süreci hakkında ileri besleyen geri bildirim vardır.

 

5.      Öğrencinin sorumluluğu: Öğrenme odaklı sınıfta öğrenen kendi öğrenmesinin sorumluluğunu alır. Öğrenci öğretmenin kendisinden ne beklediğini ve kendi beklentilerini bilir ve karşılaştığı sorunları çözebileceği kendi becerilerinin farkında olduğu için yardım aramak yerine sorun çözer. Öğrenci teknolojinin etkin öğrenme yardımcısı, öğrenme stilini bilmenin de etkin öğrenmeyi sağladığını bilir ve öğretmen her zaman öğrencinin kişiliğine, bağımsızlığına ve özyönlendirme becerisine saygı gösterir.


Video ders için bağlantıyı tıklayınız…

<span “font-size:13.0pt;line-height:150%;mso-ascii-font-family:=”” calibri;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-font-family:calibri;=”” mso-hansi-theme-font:major-latin”=”” style=””> 


Yazar

Yenilikçi Öğrenme Merkezi Kurucusu & Eğitimci

Bir yanıt yazın