Mesleki Öğrenmenin Geleceği: Dönüşüm Yapacak 4 Tasarım İlkesi

Mesleki Öğrenmenin Geleceği: Dönüşüm Yapacak 4 Tasarım İlkesi

Okulları dönüştürecek mesleki öğrenme yaşantıları yaratmak amacıyla, geleceğin liderleri uyumlu, meslek ile bütünleşik, kendine özgü, proje tabanlı öğrenme fırsatlarına, daha derin öğrenme eylemleri yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için ihtiyaç duymaktadır.

Mevcut hazırlanma sistemi (hepsi için değil fakat çoğu okul için doğru olan), eğitim fakülteleri daha derin düşünme ortamları yaratıp ve bunu sürdürebilecek liderlerin gelişimini beslememektedir.

Kendi yolculuğumdan aktaracak olursam,ayrık ve bağlantısız dersler ile oldukça geleneksel bir tarzda hem öğretmen hem de müdür kimliğimi kazandım.

Yönetici kimliğimi kazanma sürecim – ki bu detaylı, proje, ve simülasyon tabanlı bir program- büsbütün farklı bir hikayedir.

İlk tecrübelerim politika, müfredat ve yasal sorumluklar ile ilgili beni bilgilendirdiyse de sonraki tecrübelerim sosyal adalet, eşitlik ve derin düşünme çerçevesinde sorular içine daldırarak dönüşümümü sağladı.

Uzmanların, okulların ve öğrencilerin dönüşümünü besleyen zengin deneyimlere vurgu yapan tasarım ilkelerine odaklanıldığında mesleki öğrenmenin geleceği parlaktır.

Mesleki Öğrenmenin Geleceği

Mesleki Öğrenme için İlkeler Tasarlamak

Derin Öğrenme için Öğretmenleri Hazırlama’da Digital Promise ve Getting Smart mesleki öğrenme için dört tasarım ilkesini ana hatlarıyla çizer.  

Bunlar akreditasyon programları, devam eden profesyonel öğrenme fırsatları ve okul veya ilçe bazlı girişimler için geçerlidir.

Eğitim enstitüleri bu tasarım ilkelerini uygulamada liderlik etmek için mükemmel bir konumda bulunmaktadır.

Desing Proses (1)

Eylem ilkeleri: Eğitim Enstitüleri için Ne Anlam İfade Ediyor

Bu tasarım ilkelerini uygulamada gerçekten liderlik eden eğitim enstitülerinin bir örneği ; High Tech High Graduate School of Education.

HTH GSE ile alakalı bazı yüksek eğitim örnekleri ve daha fazlası :

 • Eğitimciler , öğrencilerin ihtiyaçlarına odaklanmış. En önemlisi ise eğitimciler ve öğrenciler üzerindeki odaklanma retorik ötesine geçmeli ve tasarımın bir parçası olmalıdı HTH GSE güçlü yanlarından birisi eşitlik ve derin öğrenme üzerine daimi odaklanmasıdır.
 • Kişiselleştirilmiş ve özyö Öğrencilere akademik derece kazanmak için kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sağlamanın yanı sıra, HTH GSE okul turları, konferanslar, online Eğitimde Liderliği Akademisi ( Education Leadership Academy) Eşitlik ve İnovasyon Araştırma Merkezi (Center for Research on Equity and Innovation) ve daha fazlası gibi çeşitli bireysel öğrenme deneyimleri sunmaktadır.
 • Uzmanlık temelli. Öğretmenler de öğrenciler gibi neleri bilmeleri gerektiğine & neler yapabildiklerine, bir çok öğrenme yollarına ve uzmanlıklarını gösterme seçeneklerine yön verecek net bir haritaya ihtiyaç duymaktadırlar. Çoğu durumda profesyonel öğrenmenin geleceği istiflenebilir mikro kimlik serisi ile işaretlenecektir. HTH GSE istiflenebilir kredileri kurmak için temel tekliflere dikkat etmektedir.
 • Mesleki bütünleşik ve uygulanabilir. Her yetişkin kişisel öğrenme planına sahiptir ve bu öğrenme planı ‘mesleki öğrenme’ ile ‘günlük iş’ arasında bağ kurmaya yardımcı olur. Gelecek artık rastgele dersler yapmayacak bunun yerine iş ilişikli öğrenmeler sunacaktır.

Bu Tarz Bir Öğrenmenin Etkisi

Mesleki öğrenmenin geleceği, dile getirildiği gibi tasarım ilkeleri üzerine kurulduğunda dönüşümden daha azını kabul etmeyecektir. Mesleki öğrenmenin eğitimcileri,okulları ve öğrencileri nasıl değiştirdiği ile alakalı bazı örnekleri görebilirsiniz.

Uzmanların Dönüşümü

Uzmanlar eşitlik ve daha derin öğrenme üzerine yoğunlaşıldığında güçlü teknikler aracılığıyla dönüşümü yaşarlar. Örneğin, uzmanların kendileri proje tabanlı öğrenme-özellikle eşitlik ve derin öğrenme odaklı temele dayanan- deneyimler yaşarsa dönüşümleri gerçekleşir.

Yaşınız ve deneyim seviyeniz ne olursa olsun Hewlett’in altı derin öğrenme yeteneği geçerlidir : temel içerikte uzmanlaşma, karmaşık problemleri çözebilmek için eleştirel düşünme, işbirliği içinde çalışma, iletişim kurma, nasıl öğreneceğini öğrenme ve akademik zeka.

Öğrenciler için tanımlanan derin öğrenmenin 6 alanı liderlerin gelişimi için de hayati öneme sahiptir.

Bu alan gezileri ve araştırmaları gibi deneyimler yolu ile gerçekleşir. Bunu yaptığımız zaman bütçe, politika ve karmaşık sorunları çözebiliriz.

Okulların Dönüşümü

okulOkullarda dönüşebilir değişimi uygulamanın yolları.
Güçlü yönler tabanlı mesleki gelişim( strengths-based professional development)  aracılığıyla okulları dönüştürmek adlı blogunda Laura McBain ‘ Aynı anda bir başyapıt olmanıza ve gelişmeye devam etmenize imkan verilir.’

 • Güçlü yanlar üzerine yapılandırın
 • Yıkıcı öğrenme fırsatları sunun
 • Bağlılık hissi yaratın
 • Anlamlı hale getirin
 • Tebrik edin

Laura’nın sağladığı öneriler ebedidir ve işe yaramaktadır.

Öğrencilerin Dönüşümü

ÖğrencilerÖğrenciler daha derin öğrenme ilkelerini uyguladıklarında ve kişiselleştirilmiş proje bazlı öğrenmeye
yoğunlaştıklarında, şunları öğrenirler:

 • Rolleri tekrar tanımlama (örneğin, Bobby Shaddock’s Pathway to the Plate ile)
 • Anlamlı zorlukları kabul etme (Kyle Linnik’s Meals and Muppets)
 • Derinden dinleme, ‘gerçek dünya’(Britt Shirk’s Tiny Home) için ürünler yaratma
 • Tutkuyu ateşleme ve sosyal adalet gibi büyük sorunlarla mücadele etme (Nuvia Ruland’s Beyond the Crossfire).

Bu yönüyle, öğrenme başarı için sadece bir beklenti değil aynı zamanda bir gereklilik idi.

 Liderlerin ve Etkinin Mirasını Oluşturmak

Nihayetinde bu mesleki öğrenmeyi yeniden düşünme ‘Preparing Leaders for Deeper Learning’ te ana hatlarının çizildiği gibi liderlerin yetkinliklerini somutlaştıran liderler mirasını oluşturur. Sonuç derin öğrenme için bir vizyon oluşturup ileten; daha derin öğrenmeler için değişimleri yaratan ve yöneten, daha derin öğrenme sonuçları için öncü olan, uygulayan ve ölçen liderler olacaktır.

Mesleki öğrenmenin geleceği sadece bizlere bilgi aktarımı yapmayacak aynı zamanda nasıl öğrendiğimizi ve kim olduğumuzu dönüştürecek.

Bu yazı High Tech High Graduate School of Higher Education (@hthgse) ortaklığıyla yayınlanan ‘Getting Smart on Rethinking Professional Learning’ Smart Bundle devam eden serisinin bir bölümüdür. #EdLeaders ve ya #RethinkPD ve #SmartBundle twitter hastaglerini kullanarak takip edebilirsiniz. 

Mary Ryerse


Kaynak: http://gettingsmart.com/author/mary-ryerse/

Çeviri: #MGU Esma Çınar

Bir yanıt yazın