Duygusal Zeka Gelişimi İçin Farklılaştırılmış Öğretim

Duygusal Zeka Gelişimi İçin Farklılaştırılmış Öğretim

Farklılaştırılmış öğretim, birbirinden farklı özelliklere sahip olan öğrencilere nitelikli bir eğitim sağlamak için farklı farklı öğrenme yaşantılarının, sistemli bir şeklide planlanmasını sağlayan bir yöntem olarak tanımlanır. (Farklılaştırılmış öğretim konusunda detaylı bilgi için: http://goo.gl/BwPFvG )

Farklılaştırılmış öğretim bir model olarak, temel felsefeleri doğrultusunda doğru olarak uygulamaya geçirildiğinde, akademik başarıyı arttırmanın yanı sıra öğrencilerin “Duygusal Zekâ” becerilerini de destekler. Bunu farklılaştırılmış öğretimin uygulandığı bir sınıfa kuş bakışı bakarak görmemiz mümkün.

Aşağıdaki infografikte, Daniel Goleman’ın (1998) duygusal zekâ modelinde ortaya koyduğu 5 duygusal zekâ becerisinin, farklılaştırılmış öğretimle yoluyla nasıl geliştiğini ilişkilendirmeye çalıştım…

DuygusalZekaveFarkllatrlmretim (5)

İnfografikte yazıları okumakta sıkıntı yaşayanlar için;

Öz Bilinç

Öğrenenler, öğretimin farklılaştığı bir sınıfta kendilerini tanılar, güçlü ve zayıf yanlarını kabul ederek bunların doğal olduğunu fark ederler. 

Öz Yönetim

Farklılaştırılmış öğretim yoluyla öğrenmenin sorumluluğunu üstlenen öğrenenler kendi düzeyleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ilerleyebilmek için kendilerini organize ederler.

Empati

Farklılıkların doğal olduğu bir sınıf ortamında öğrenenler farklı bakış açılarına, duygu ve düşüncelere değer verirler. Buna uygun olarak da arkadaşlarına olan davranışlarını düzenlerler. 

Motivasyon

Öğrenenin kendi düzeyine, ilgi ve öğrenen profiline göre bir öğrenme ortamı içinde bulunduğunda motivasyon düzeyi artar. Çünkü öğrenme onun dışında bir şey olmaktan çıkar, onun yaşantı ve becerilerine uygun bir hale dönüşür.

Sosyal Beceriler

Öğrenenler diğer akranlarının farklı becerileri, özelliklerinin olduğunu bilirler ve bu farklılıkların yarattığı zenginliği kabul ederler. Böylelikle oluşan olumlu iklim, öğrenenlerin sosyal becerilerini geliştirir.

Yukarıda da görüldüğü gibi farklılaştırılmış öğretim sınıflarda sürekli ve doğru bir biçimde uygulamaya taşınıyor olması, öğrencilerin akademik becerilerinin yanı sıra birçok becerisini destekler. Özellikle akademik becerilerinin arkasında bırakarak göz ardı ettiğimiz duygusal zekâ becerilerini de farklılaştırılmış bir sınıf kültürü yaratarak geliştirebiliriz.

Özetle, farklılaştırılmış öğretimi temel felsefeleri doğrultusunda doğru ve anlamlı bir şekilde sınıflara taşıyarak, duygusal zeki sınıflar yaratmamız mümkün.


Kaynakça: 

Goleman, D. (1998), İşbaşında Duygusal Zekâ, (Çev. Handan Balkara), Varlık Yayınları Sayı:580 Üçüncü Basım: 2000, İstanbul.

Barış Sarısoy / twitter: @barissrsy 

 

 

Yazar

Akademik Koordinatör & Eğitmen

4 comments

  • Barış hocam, duygusal zeka becerilerinin farklılaştırılmış eğitimle ilişkisini yansıtan infografik, tasarım yoluyla düşünme becerisi için de örnek bir çalışma olmuş. Farklılaştırmayı farklı yaklaşımlarla sunma beceriniz dikkate değer. Teşekkürler

    • Aysun hocam teşekkürler. Bazen bizlerinde içeriği farklı yollarla ulaşabilmesi için farklılaştırma yapmak gerekiyor sanırım:)

  • Öğrenenlerin ihtiyaçları görülür ve öğrenme süreci bu ihtiyaçları kapsayarak tasarlanırsa, en temel ihtiyaç “duygusal güvenlik” te karşılanır. Eline yüreğine sağlık Barış hocam.

    • Sedat hocam, farklılaştırılmış öğretimin doğru uygulandığı bir sınıfta, sizinde belirttiğiniz gibi öğrenenlerin bireysel ihtiyaçları karşılanır. Ve bu da duygusal güvenli bir sınıf ortamı yaratabilir. Yorum ve paylaşım için çok teşekkür ederim…

Bir yanıt yazın