Cumhuriyet’in 100. yılında öğretmen profili!

Cumhuriyet’in 100. yılında öğretmen profili!

Bundan tam olarak beş yıl önce aşağıdaki yazıyı yazmışım! Artı Eğitim dergisindeki köşem için bir araştırma yaparak sonuçlar üzerine Ocak 2012 tarihinde yazmıştım. O günden bu yana eğitim sistemi üzerindeki kaygılarımız ve tartışmalarımız arttı. Bugünlerde hem yeni müfredat hem de PISA vb. uluslararası değerlendirmeler ekseninde bu yazıyı yeniden değerlendirmeyi istedim. Cumhuriyetimizin 100. yılına sadece altı yıl kalmışken eğitim sisteminde sürecin kalitesini belirleyen ana unsurlarından birisi olan öğretmenlerin görüşleri üzerinden ne yapılması gerektiğine yeniden göz atalım…

Cumhuriyetin 100. yılında öğretmen profili!

Bu yıl okula başlayan yedi yaşındaki çocuklarımız yaklaşık 16 yıl eğitim gördükten sonra lisans diploması, 18 yıl sonra ise yüksek lisans diploma sahibi olacaklar. Bu durumda 2027 veya 2029 yıllarında hayata atılarak çalışmaya başlayacaklar. O halde düşünmemiz gereken 2029’da Türkiye ve dünya nasıl olacak. Biz bu yılki birinci sınıflara ne öğretelim ve/veya nasıl öğretelim ki onlar 2029’da başarılı ve mutlu bir hayata sahip olsunlar. Gerçekten zor bir denklem, özellikle de gün geçtikçe geleceği tahmin etmenin güçleştiği ve çok hızla değişen dünyada bu tam anlamıyla imkansız hale geliyor.
Devlet olarak büyük bir önemle hedef koyduğumuz ve vizyon belirlediğimiz Cumhuriyetimizin 100. yılı geçmiş olacak. Tam da bu noktada merak ettim ve öğretmenler 2023 yılında öğretmen profilini nasıl hayal ediyorlar diye sormak istedim ve online bir araştırma yaptım.

Araştırmaya katılanların;
%43 Kadın ve %57’si Erkek,
%17,7’si 20-30, %47,5’i 31-40, %26,6’sı 41-50 yaş arası,
%20’si 16-20 yıl, %53’ü meslekte 6-15 arası mesleki tecrübeye sahip.

2023 yılında öğretmenlerin hayal ettikleri öğretmende genel olarak şu nitelikler yer almakta:
1. Değişim Talebi:
Yeniliğe Açık Olmak
Öğretmenlerin hayal ettikleri öğretmen değişime açık, yenilikleri takip eden meslek insanı olarak oluşuyor.
Teknolojiyi Kullanma Becerisi
Değişim talebinde öğretmenin teknoloji iyi kullanan, teknolojik donanıma sahip, çağının bilişim teknolojilerini takip eden kişiler olması en çok vurgulanan cevap olarak yanıtlarda yer almakta.

2. Misyonu ve Sınıftaki Rolü
Öğrenen Öğretmen
Sürekli araştıran, sorgulayan, entelektüel, bilimsel gelişmeleri takip eden, eleştirel düşünme becerisine sahip, yenilikleri takip eden, öğretirken öğrenen öğretmen verilen yanıtlar arasında yer almakta.
Rehber-Koç Öğretmen
Öğrenen Öğretmen’i tamamlayıcı bir diğer nitelikte öğretmenin sınıfta öğrencilere rehber olan, çözüm odaklı, rol gösterici, öğrenciyi sınıfın merkezine alan bir rehber olması

3. Kişisel ve Mesleki Gelişim
Öğretmenin sürekli kendisini geliştirmesi, iletişim becerilerini kazanmış, iş birliğine yatkın, kendini geliştiren, kendine güvenen ve kendini yenileyen profesyoneller olması.

4. Toplumsal Saygınlık
Toplumun ve kurumların öğretmenlere saygısının artması beklenmekte.

5. Mesleki Tatmin-Yapısal Düzenlemeler
Ekonomik zorlukları olmayan öğretmen vurgusu ön plana çıkmakta. Toplumsal saygınlık talebi ile birlikte vurgulanmakta.
Bunun yanı sıra sınıf ve okul ortamlarının nitelikli eğitime izin vermesi için gerekli düzenlemelerin yapılması beklenmekte.

6. Demokratik tutum;
Hoşgörülü, adil, vicdan sahibi, demokratik, farklılıklara saygılı öğretmen verilen cevaplar arasında yer alıyor.

7. Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlılık,
Verilen cevaplar arasında 2023 yılındaki öğretmeni Cumhuriyete bağlı, Atatürkçü olarak tahayyül edilmekte.

8. Mesleği Sevme;
Öğrencileri sevme, insanları sevme, coşkulu ve heyecanlı olma mesleki tatmin ile birlikte değerlendirilebilecek bazı cevaplar arasında yer alıyor.

9. Topluma Örnek Olma;
Öğretmenin toplumun öncüsü ve topluma örnek olması öğretmenlerin hayalleri arasında yer alıyor..

Tüm bu öğretmen beklentilerine bakınca, Cumhuriyetin yüzüncü yılında öğretmen profilinin
Topluma model olan, saygın, Cumhuriyet değerlerini taşıyan, demokratik tutum gösteren ve sürekli kendisini yenileyen, yaşam boyu öğrenmeye inanan rehber, koç, öğrenme yoldaşı tavrı gösteren bir birey olarak tarif edildiğini görmekteyiz. Bunu gerçekleştirmek için neler yapmalı ve nasıl planlamalıyız asıl odak noktamız olmalı.

Yazar

Yenilikçi Öğrenme Merkezi Kurucusu & Eğitimci

Bir yanıt yazın