BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM

Geleneksel öğretim yaklaşımı öğrencilerin hepsinin ihtiyaçlarının aynı olduğunu, aynı seviyede öğrendiklerini ve aynı motivasyona sahip olduklarını varsayar. Sınıflardaki oturma düzenlerinden tutun da öğretim yöntem ve tekniklerine kadar yapılan tüm uygulamalar öğrencilerin ‘aynı’ oldukları düşüncesine odaklanmaktadır. Oysa eğitim alanında yapılan araştırmalar gösteriyor ki; hiçbir öğrencinin eğitime duyduğu ihtiyaç, istek ve beklenti aynı oranda değildir (Prain ve dig., 2013). Herkesin aynı olduğu anlayışının sonucunda birçok öğrenci eğitim kurumlarında fark edilememekte ve kendi potansiyellerini ortaya koyamamaktadır. Oysa kurumların varlıklarının temel sebebi öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya çıkarabilmeleri ve potansiyellerini gerçekleştirebilecek ortamlar yaratabilmeleri değil midir?

Öğrencilerin kendilerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan, onların bireysel farklılıklarının gözetildiği ve bunlara göre öğretim fırsatlarının oluşturulduğu ortamlardır. Eğitim alanında yapılan araştırmalar gösteriyor ki, bireyselleştirilmiş eğitim sadece özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için değil diğer tüm öğrencilerin kendilerini gerçekleştirebilmeleri için önemlidir. Deed ve meslektaşlarının (2014) yaptığı araştırmaya göre; bireyselleştirilmiş eğitim, öğretmenin ilişkilenmesi, öğrencilerin ilişkilenmesi ve öğrenme ortamı olarak incelenebilir.

g-1

      Kaynak: (Macmeekin, M., (2014)

Öğretmenin öğrencilerle nasıl iletişim kurduğu, öğrenme ortamlarını tasarlarken hangi noktalara önem verdiği ve süreci nasıl yönettiği bireyselleştirilmiş eğimin uygulanabilmesi açısından çok önemlidir. Schwartz’a (2014) göre öğretmenin öğrencileri tanıması öğrenme anlarının tasarlanması açısından çok önemlidir. Öğrencilerin hangi yollarla öğrendiklerini ve öğrenmeye dair motivasyon kaynaklarının neler olduğuna dair fikir sahibi olması, öğretmenin bireysel farklılıklara göre uygulamalar yapmasına olanak sağlayabilmektedir. Bunun yanında öğrencilerin öğrenmeye dair istek ve ihtiyaçlarını bilmek ve öğrenme anlarını bu bilgiler ışığında şekillendirmek, öğrencilerin öğretmenin uygulamalarından daha fazla faydalanmasına olanak sağlayabilmektedir (Schwartz,2014).

g-2

                                  Kaynak: (Macmeekin, M., (2014)

Öğrencilerin sınıf içinde kendilerini nasıl konumlandırdıkları bireyselleştirilmiş eğitim uygulamaları için önemli bir noktadır. Öğrencinin kendi öğrenme anlarına dair inisiyatif alması, kendi öğrenmesinden sorumlu olması ve hangi yollarla öğrenebildiğinin farkına varması öğretmenin uygulamalarını destekleyici bir rol oynamaktadır. Bireyselleştirilmiş eğitim öğrencinin zaman ve mekanda özgürleşmesini sağlamakla beraber öğrenciye bu özgürlüğü kendi gelişimi ve öğrenmesi için kullanabilme sorumluluğunu da yükler (Deed ve dig., 2014). Öğrenciler hem öğretmenleri ile hem de akranları ile öğrenme süreçlerinde sürekli aktif ve yansıtıcı iletişim içinde olmalıdırlar.

g-3

                               Kaynak: (Macmeekin, M., (2014)

Öğrenme ortamlarının nasıl tasarlandığı, esnekliği, ulaşılabilirliği ve kullanılabilirliği öğretmenin öğrenmeye dair tasarladığı uygulamaların öğrenciler tarafından doğru bir şekilde tecrübe edilebilmesi açısından çok önemlidir. Bireyselleştirilmiş eğitim uygulamaları zaman ve mekânın nasıl kullanıldığı konusunda geleneksel eğitim uygulamalarından ayrılır (Deed et al. 2014). Mekân ve zamanın öğrenme toplumunu oluşturabilmek için öğrencilerin ihtiyaç, istek ve becerilerine göre düzenlenmesi öğrencilerin ve öğretmenin uygulama sırasındaki konumlanmasını etkilemektedir.

Yukarıda da belirtildiği gibi; bireyselleştirilmiş eğitim yöntemlerinin öğrencilerin kendilerini gerçekleştirebilmelerine olanak sağladığı araştırmalarla da kanıtlanmaktadır. Öyleyse öğrencilerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine yardımcı olma misyonunu taşıyan eğitim kurumlarının bu gibi uygulamaları daha çok tercih etmesi gerekmez mi?

Kaynakça:

 • Deed C., Cox, P., Dorman, J., Edwards, D., Farrelly, C., Keefe, M., Lovejoy, V., Mow, L., Sellings, P., Prain, P., Waldrip, B., Yager, Z. (2014). Personalised learning in the open classroom: The mutuality of teacher and student agency. International Journal of Pedagogies and Learning , 66-75.
 • Macmeekin, M., (2014, 7 Temmuz), Personalize My Learning, Please, Erişim Tarihi: 14 Eylül 2015, https://anethicalisland.wordpress.com/2014/11/07/personalize-my-learning-please/
 • Prain, V., Cox, P., Deed, C., Dorman, J., Edwards, D.,Farrelly, C., Yager, Z. (2013). Personalised learning:. British Educational Research Journal , 654-676.
 • Schwartz, K., (2014, 28 Kasım), Step by Step: Designing Personalized Learning Experiences for Students, Erişim tarihi:14 Eylül 2015,  http://ww2.kqed.org/mindshift/2014/11/28/step-by-step-designing-personalized-learning-experiences-for-students/#

 

 

1 comment

 • Burcu Hanım,
  Öncelikle güzel yazınız için çok teşekkür ediyorum. Eğitim hakkında fikir üretmek ve yazmak önemli bir eylemdir. Bu konuda çaba içinde olan bütün düşünce insanlarına, toplumların şükran borcu vardır.
  Bu alanda emeği olan eğitimcilerden biri olarak şunu çok arzu ediyorum. Yazılanların, konuşulanların çok doğru olduğunu biliyoruz. Bunların mutlak surette konuşulması ve paylaşılması gerekir. Bu, işin ilk basamağı ve olmazsa olmazıdır. Ancak, işin sadece yazma ya da konuşma basamağında kalması anlamlı değildir. Asıl önemli olan, bu söylediklerimizin uygulanmasıdır.
  Ne yazık ki, ifade ettiklerimizin çok azı uygulamaya yansımaktadır. Bunu, uygulamaları yakından takip eden ve hatta bizzat içinde olan birisi olarak söylüyorum.
  Sizin, bizim, hepimizin söylediği güzel düşünceler alana yansıdığı kadar anlamlıdır. Gerisi, havanda su dövmek gibidir.

  Bunu bilerek yeni stratejiler geliştirmeliyiz. Hepimiz aynı taraftayız.
  İyi ki varsınız.
  Tekrar teşekkür ediyorum ve emeğinizin karşılık bulmasını diliyorum.

Bir cevap yazın