21. Yüzyılın Öğrenen Profili için Alberta-Kanada Örneği…

21. Yüzyılın Öğrenen Profili için Alberta-Kanada Örneği…

Picture

 

21. yüzyılın öğreneni kimdir tartışmaları her yerde devam ediyor. Bu konuda çok farklı çalışmalar yapılmakta ve bunların bazıları arasında önemli farklar olduğunu söylemek de mümkün. Bununla birlikte eğitim sistemlerinin gideceği yolu bilebilmesi için bir yol haritasına ihtiyaç olduğu da çok açık bir gerçek. Bu amaçla bu yazımda size bir eğitim sistemine çizilen açık, net ve tüm paydaşlar açısından anlaşılır bir yol haritası olduğu için Alberta- Kanada örneğini paylaşmak istiyorum.

Bu çağın öğrenenlerinin özellikle görsel öğrenme yönlerinin arttığını düşününce, yukarıdaki resimde görülen yol haritasının eğitim sisteminin tüm paydaşları açısından ne kadar kolaylaştırıcı olduğunun altını çizmek istiyorum.

Sistemin merkezinde eğitim sisteminin çıktısı olan 21. yüzyılın öğreneni var. Sistem içindeki tüm paydaşların amacı bu kimliği elde etmek olduğu için sondan başa doğru tasarım yaklaşımıyla merkezdeki öğrenenden  başladığımızda sırasıyla halkaları dışarıya doğru genişleterek sonuçları tasarlamalıyız.

 • İlk dış çemberde sayısal ve sözel becerileri gelişmeli yaklaşımı var. Bu aslında 21. yüzyılın öğreneninin Daniel Pink tarafından “The Whole New Mind” kitabında da anlattığı yaklaşımla sağ beyin ve sol beyini birlikte kullanabilen bireyler yetiştirmek gerekliliğinin göstergesi. Bu yüzyılda IQ ve EQ birlikte geliştirilmeli…
 • Bir üst çemberde ise sayısal ve sözel becerilerin geliştireceği 21. yüzyıl yeterlilikleri var ki bunların kolaylıkla iş dünyası tarafından aranan özellikler olduğunu söyleyebiliriz.
 1. Dijital çağ okuryazarlığı; dikkat etmemiz gereken nokta bilgisayar okuryazarlığı değil dijital çağ okur yazarlığı. Bilişim çağı olarak adlandırabileceğimiz dönem 1980-2000 yılları arasında yaklaşık 20 yılda bitti. Şimdi hız çağını yaşarken ihtiyacımız dijital çağ okur yazarlığı…
 2. Eleştirel düşünme ve Problem çözme; bu yüzyılda öğrenenlerin önünde geçmiş yüzyıllardan daha büyük sorunlar var ve bunları çözerek yeni bir dünya, yeni bir yaşam tasarlamak zorundalar. İnsanlık doğayı ve ilişkilerini hızla tükettiği için yeni kaynaklar ve yeni bir yaşam biçimi ihtiyacı hızla ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. Bunun için de eleştirel düşünme ve problem çözme hayati önem taşıyan bir yeterlilik.
 3. İletişim; küreselleşen dünyada savş ve barış, yaşam ve ölüm, yeni bir toplumsal yaşam düzenini belirleyecek faktör
 4. Yaşamboyu öğrenen, Özyönlendirme ve Kişisel yönetim; hız çağı diye adlandırdığımız bu çağda bireyin öz farkındalığı ve yönetimi becerisiyle beraberinde yaşam boyu öğrenen olması kısacası öğrenme yoldaşı olması gerekiyor.
 5. İşbirlikçi çalışma ve Liderlik; her bireyin içinde olan liderlik becerilerini açığa çıkaran ve etki alanları içinde işbirlikçi liderlik sergilemeleri yeterliliği ki ülkemiz çocuklarının  da küresel rekabette olabilmeleri için bu yeterliliğin altını çizmeliyiz…
 6. Yaratıcılık ve İnovasyon; yine hız çağı etkilerine bakınca lişisel ve kurumsal başarının yaratıcılık ve inovasyonda olduğunu görebiliriz. Okullar bu yeterliliği geliştirmek için programlarına bilişsel olarak geliştirmek için bu yaklaşımla bakmalılar.
 7. Sosyal Sorumluluk, Kültürel, Evrensel ve Çevre farkındalığı; yine yeni bir toplumsal yaşam biçimi ihtiyacı bu yeterliliği ortaya çıkarıyor. Bazı kaynaklarda işaret edildiği gibi bu yüzyılın sivil toplum yüzyılı olacağını da burada eklemek gerekiyor. Belki de insanlık kaybettiği değerlerini ararken bu görevi çocuklarına bırakıyor…
 • En dış halkada ise Sayısal ve sözel alnda geliştirilmiş ve yukarıda saydığımız yedi yeterlilikle donatılmış 21. yüzyıl öğrenenlerinin tanımlanabileceği üç kimlik bulunuyor…
 1. Girişimci Ruh
 2. Derinlemesine Düşünür
 3. Etik Vatandaş

Bu profili elde etmek için eğitim sisteminde tüm okul ve aile yapısı yeniden tasarlanıyor, gözden geçiriliyor. Örneğin sınıfta gözlem yapan bir eğitimci şu soruları sorabiliyor;

 • Bu dersinizde sayısal ve sözel dengesini nasıl görebilirim?
 • Bu dersinizde dijital çağ okuryazarlığını geliştirmek için hangi araçları kullanıyorsunuz?
 • Okulunuzda Sosyal Sorumluluk, Kültürel, Evrensel ve Çevre farkındalığı oluşturmak iiçin ne tür programlar izliyorsunuz ve bunların etkisini nasıl izliyorsunuz?
 • Öğrencilerinizin 21. yüzyıl öğrenen profiline uygun yetiştiklerini nasıl anlıyorsunuz? Bunu paydaşlarınızla paylaşmak için bir yönteminiz var mı? Hangi sıklıkta yapıyorsunuz?
 • Bu dersiniz süresince öğrencilerinizin yaratıcılık ve inovasyon becerileri için neler yaptınız? Ben bunu öğrencilerinizin hangi davranışlarından anlayabilirim?
 • ……

Özetle, bir eğitim sistemini geleceğe taşıyacak olan sürekli değişiklik değil aksine tüm tarafların anlayabileceği ve paydaş olabileceği bir yol haritasıdır. Bu haritanın sondan başa doğru tasarlanması ve bu yolda kararlılıkla yürünmesi için de işbirlikçi çalışma ve liderlik becerisi gösterilmesi gerekiyor…


Yazar

Yenilikçi Öğrenme Merkezi Kurucusu & Eğitimci

2 comments

Bir cevap yazın