10 Soruda Sosyal ve Duygusal Öğrenme İçin Siz Ne Yapıyorsunuz?

10 Soruda Sosyal ve Duygusal Öğrenme İçin Siz Ne Yapıyorsunuz?

Sosyal ve duygusal öğrenme nedir diye sorsam hemen bir sürü cevap gelmeye başlar. Eğitim dünyasında son dönemde farklı paydaşların özellikle de eğitimcilerin giderek öğrencilerin sosyal ve duygusal öğrenme (SDÖ) yeterliliklerinin geliştirilmesine vurgular yapılıyor ve gelişmiş eğitimsel kazanım, başarı ile sosyal duygusal öğrenme arasında bağ kurmaktadır. Covid19 salgınıyla birlikte aslında bu kavramların iyice güncelleştiğini de görüyoruz. Öyle ki aslında eğitim sistemleri son yıllarda bilişsel alanların gelişimine odaklanmaktan dolayı kaçırdığı sosyal-duygusal beceriler boyutunu salgın sırasında toplumsal olarak keşfettik. Oysa ülkemizde bu tartışmaların önemli bir boyutu, SDÖ odaklı çalışan okulların daha çok oyun oynadıkları ve öğrenenlerin akademik-bilişsel gelişimlerini geride bıraktıkları yönünde bir algı etrafında yürümekteydi… Şimdi bakıyorum da düne kadar öğrenenlerin bu becerilerini umursamayan ve varsa yoksa deneme sınavları ve sonuçları diyen okulların salgın sonrası yeniş normalleri bu beceriler odaklı olacakmış…

 

Yeni kent sosyolojisi bağlamı…

Öte yandan yeni kentli nüfus sosyolojisi ise çocukların sosyal ve duygusal yetkinliklerinin hızla yok olduğunu bu salgın döneminde tüm ebeveynlere açıkça gösterdi ki çocuklarımız soru çözebiliyor ama yaşantılarında problem çözemiyor, sosyal bağ kuramıyorlar, öz denetim oluşturamıyorlar ve belki de en kritik olanı duygularını yönetemiyorlar… Dolaysıyla bu ihtiyacın karşılanabileceği SDÖ temelli ve bilişsel alanın gelişimini de içeren dengeli bir program zorunluluğu açıkça görülmektedir.

 

Nedir bu SDÖ?

SDÖ, öğrencilerin duyguları tanımak ve yönetmek, ilişkiler kurmak, kişilerarası sorunları çözmek ve etkili ve etik kararlar almak için gerekli becerileri geliştirdikleri bir süreçtir. SDÖ’nün önemi, okul gelişimi ve bireysel öğrenci başarısı ile ilgili politika tartışmaları bağlamında büyümeye devam ediyor. OECD gelecek PISA ölçümlerinde gençlerin SDÖ yetkinliklerini ölçmek için çalışmalar yapıyor. Sonuç olarak, eğitimciler ve ebeveynler öğrencilerin SDÖ yeterliliklerini geliştirmelerini teşvik etmek için en etkili stratejileri en iyi nasıl uygulayacaklarını anlamalıdır. Diğer yandan da bunu anlamak için, kendi SDÖ yeterliliklerini nasıl geliştireceklerini ve geliştireceklerini de anlamalıdırlar çünkü öğretmenlerin ve ebeveynlerin sosyal ve duygusal yetkinlikleri hem sosyal hem de öğretim düzeyindeki öğrencilerle nasıl etkileşime girdiklerini doğrudan etkiler.

 

Biz yetişkinler nasıl anlayacağız?

Bu bağlamda ebeveynler, okullar ve eğitimciler için bir öz değerlendirme aracı gibi, öğrencinin sosyal duygusal öğrenmesini etkileyen eğitimcinin var olan öğretme pratiklerini ve bu öğretme pratiklerini uygulamak için eğitimcinin kendi SDÖ yeterliliklerini yansıtmasına yardımcı olmak için bazı soruları paylaşmak isterim.

 

1) Ebeveynlerin ve öğretmenlerin sosyal, duygusal öğrenmeyi yüksek kaliteli öğretme ve öğrenmenin ayrılmaz bir parçası olarak ele aldıklarını yansıtan tutum-davranışlarını gözlemleyebiliyor musunuz?

2) Kendiniz yetişkinler olarak öz değerlendirme yapıyor musunuz ve çocukların öz değerlendirme yapmalarını sağlamak için neler yapıyorsunuz?

 

3) Evinizin/sınıfınızın/okulunuzun ikliminde sosyal ve duygusal becerileri destekleyen bir dil kullanıyor musunuz?

4) Öğretim pratikleri yoluyla öğrencinin sosyal ve duygusal öğrenmesini desteklemek için geniş ölçüde uzaktan eğitimde öğretmen becerisi sağlamak için neler yapıyorsunuz?

5) Çocukların sosyal ve duygusal öğrenme becerilerinin gelişimi için bilişsel alan gelişimine ayırdığınız zaman dan fazlasını ayırabiliyor musunuz?

 

6) Anne ve babalar olarak kendi öğrenmenizi destekleyen pratiklerin uygulanmasında ne gibi etkilerinin olduğunu düşünmek, tartışmak için beraber neler yapıyorsunuz?

7) Çocuğunuzun içinde yaşadığı ekosisteme olan duyarlılığını artırmak için okul dışında sizin yöntemleriniz var mı? Varsa bunların işe yaradığını nasıl anlıyorsunuz?

8) Çocuklarınızdan yansıtıcı geri bildirim alabilmek için neler yapıyorsunuz?

9) Otonom bir birey olabilmeleri için çocuklarımızın otonomisini destekleyecek hangi tutum ve davranışları sergiliyorsunuz?

10) Özgürlük ile sınırsızlık, öz güven ile hadsizlik, özerklik ile dayatmacılık arasındaki farkları siz anlayabiliyor musunuz? Çocuğunuz nasıl fark ediyor?

 

Bu soruları daha fazla yazabilirim değerli okurlar ancak bu liste bile süreci tanımlamak için yeterli olacaktır.

Şimdi sizden ricam şu ki bu soruların cevaplarını yazmanız ve benimle paylaşmanız :). Öyle ki ben sonraki yazılarımda her soruyu tek tek açmaya çalışacağım ve sizden gelen örnekleri de paylaşmak isterim… E- mail adresimden veya sosyal medya hesaplarımdan bana ulaşabilirsiniz…

E-mail: kayhankarli@gmail.com

https://www.Instagram.com/kayhan_karli

https://www.facebook.com/kayhankarli

Bir yanıt yazın